ઝારખંડ / આ શિક્ષણમંત્રીએ 11મા ધોરણમાં જાતે લીધું એડમિશન અને ખરીદી બુક્સ, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં ભણી લે છે

Jharkhand education minister takes admission in 11th standard

થોડા દિવસો પહેલા 11માં ધોરણમાં એડમિશન મેળવનાર ઝારખંડના શિક્ષણમંત્રી જગરનાથ મહતો આજકાલ ચર્ચામાં છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ