નિવેદન / જાવેદ અખ્તરે પાકિસ્તાનમાં જ કટ્ટરપંથીઓને ધોઈ નાંખ્યા: કહ્યું અમારા શહેર પર હુમલા કરનારા તમારા ત્યાં ખુલ્લા ફરી રહ્યા છે

Javed Akhtar gave a reply to the extremists in Pakistan this statement was given on the attacker

જાવેદ અખ્તરના નિદેવન ભારતમાં મોટાભાગે ચર્ચામાં રહે છે. ત્યાં જ ભાજપ નેતાઓ વિરૂદ્ધ તે બોલે છે. તે મોટાભાગે આ કારણે ચર્ચામાં રહે છે પરંતુ આ વખતે તેમણે પાકિસ્તાન જઈને જે કહ્યું તેની ચર્ચા થઈ રહી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ