ના હોય! / એક એવો દેશ જ્યાં દારૂ પીને સાયકલ ચલાવનારાને પણ થઈ શકે છે જેલ!

Japan Where Alcohol Bicyclists Are Also Sentenced To Prison

જાપાનના વિકાસમાં કેમેરા અને ટેકનિક મુખ્ય છે. જો કે અહીં રહેનારા લોકોની સુરક્ષાને આ ટેકનિકનું શ્રેય આપી શકાય નહીં. જાપાનને સુરક્ષિત બનાવવામાં અહીંના કાયદા, ગુનો રોકનારી નીતિઓ અને શિક્ષા મહત્વના છે. આ જ કારણ છે કે જાપાનમાં દારૂ પીને સાયકલ ચલાવવાને માટે પણ જેલની સજાની જોગવાઈ છે. 2018ના ગ્લોબલ પીસ ઈન્ડેક્સની સૂચિમાં તે 9મા સ્થાને રહ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ