તરસની તૃપ્તિ / ગુજરાતમાં નલ સે જલ યોજનાથી મળી મોટી સિદ્ધી, 4 વર્ષમાં 96 ટકા ઘરો સુધી પહોંચ્યું નળ કનેક્શન

Jal Jeevan Mission in Gujarat: Water connection in 96.50 per cent households from Nal Se Jal Yojana

આણંદ, ભાવનગર, બોટાદ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, કચ્છ, ખેડા, મહેસાણા, મોરબી, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ અને વડોદરામાં ૧૦૦ ટકા નળ જોડાણ સંપન્ન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ