મનોરંજન / સલમાન ખાન મળ્યો જૈન મુનિને, સળંગ 180 દિવસ ઉપવાસ કરનાર એકમાત્ર જૈન મુનિ

Jain Muni Vijay Hansratnasuri completes 180 days fast, Salman Khan arrives to meet

હાલમાં જ સલમાન ખાન જૈન સાધુ આચાર્ય વિજય હંસરત્નાસુરિને તેમના 180 દિવસના ઉપવાસ બાદ મળવા પંહોચ્યા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ