બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

12:00 વાગ્યા સુધીમાં

24 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: અમદાવાદના શાહીબાગની રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલમાં EVMમાં એરર, 20 મિનિટથી મતદાન રોકાયું

તમારા કામનું / ITR ને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર: તમે પણ નથી ભર્યું રિટર્ન? સરકારે જાહેર કરી નવી ડેડલાઇન

ITR due date deadline remains oct 31

ઇનકમ ટેક્સ પ્રક્રિયા પૂરી કરવા માટે ITR ભર્યાં બાદ તમને ઇ-વેરિફેકેશન કરવું અતિ આવશ્યક છે. જો નિશ્ચત સમયગાળામાં ITR ન કરાવ્યું તો તેને ઇનવેલિડ માનવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ