તમારા કામનું / શરીરમાં ખંજવાળ અને પેશાબમાં બળતરા...: કિડનીમાં સમસ્યા આવે એટલે સૌથી પહેલા દેખાવવા લાગે છે આ લક્ષણો

Itching in the body and burning in the urine are symptoms of kidney problems

વધુ પડતા તેલ-મસાલાવાળા માંસ અને માછલીના સેવનને પરિણામે કિડનીમાં ક્રિએટિનાઇનની સમસ્યા જન્મે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ