દેશવાસીઓને પ્રેરણા! / 15000 ફૂટની ઊંચાઈએ યોગ, આ તો મારા દેશના હિમવીરો જ કરી શકે! Video જોઈને કરશો સલામ

itbp jawan yoga at 15000 ft height video went viral here is the link

આંતરરાષ્ટ્રીય Yoga Day અગાઉ દેશના હિમવીરોએ 15000 ft ની ઊંચાઈએ યોગ કરીને દેશના યુવાનોને પ્રેરણા આપે એવું કરતબ કરી બતાવ્યું છે. જુઓ આ ઘટનાનો અદભૂત Video

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ