નોકરી / ITBPમાં સીધી ભરતી જાહેર, આ ઉમેદવારોને મળશે પ્રતિ માસ 85000 રૂપિયાનો પગાર

itbp direct recruitment 2021 for medical officer salary 85000 per month job vacancy

ITBP સીધી ભરતી 2021નું નોટિફિકેશન ઓફિશયલ વેબસાઈટ itbpolice.nic.in પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ