કામની વાત / શું ખરેખર! IT રિટર્નના ડૉક્યુમેન્ટ્સ આટલાં વર્ષ સુધી સાચવવા પડશે! જો નોટિસ આઇ તો મુકાઇ જશો મુશ્કેલીમાં

IT return documents have to be preserved for so many years! If the notice comes, you will be in trouble

આવકવેરા કાયદા હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિને આવકવેરાની નોટિસ મોકલવાની સમય મર્યાદા વિશે આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

કરપાત્ર આવક ધરાવતી દરેક વ્યક્તિર આવકવેરો ભરવો જોઈએ ઇન્કમ ટેક્સથી જોડાયેલ દસ્તાવેજ કેટલો સમય સંભાળીને રાખવા? કોઈપણ વ્યક્તિને આવકવેરાની નોટિસ મોકલવાની સમય મર્યાદા આટલી હોય  દર વર્ષે ઘણા લોકો ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરે છે અને દરેક એ લોકોએ આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ...
Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ