સર્ચ ઓપરેશન / ગાંધીનગરમાં PSY ગ્રુપના ભાગીદારોને ત્યાં IT રેડ, 27 સ્થળોએ કાર્યવાહી, મોટા પાયે બેનામી વ્યવહારો મળવાની શક્યતા

IT RED to PSY Group partners in Gandhinagar, action at 27 locations

Gandhinagar IT Raid Latest News: ગાંધીનગરમાં સેક્ટર-8 અને સેક્ટર-21 સહિતના એરીયાઓમાં ITના દરોડા, એક સાથે 27 જગ્યા ઉપર તપાસ ચાલી રહી છે તપાસ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ