સર્ચ ઓપરેશન / રાજ્યમાં સતત ચોથા દિવસે AGL કંપનીમાં ITના દરોડા યથાવત, 20 કરોડની રોકડ જપ્ત, 25 લોકર સીલ

IT raids in AGL company on fourth day in gujarat news

રાજ્યમાં સતત ચોથા દિવસે અમદાવાદ, સુરત અને હિંમતનગરમાં AGL કંપનીમાં ITનું સર્ચ ઓપરેશન યથાવત.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ