દરોડા / અમદાવાદની AGL કંપનીમાં 40 જગ્યાએ IT દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ, સતત બીજા દિવસે સર્ચ ઓપરેશન યથાવત

IT raid in Asian Granito India ltd company's 40 place in ahmedabad news

અમદાવાદમાં IT વિભાગ દ્વારા સતત બીજા દિવસે સર્ચ ઓપરેશન યથાવત છે. AGL કંપનીમાં 40 જગ્યાએ IT વિભાગનું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ