Daily Dose / પેનકાર્ડ વિશે આ જાણવું પણ જરૂરી | Daily Dose

હાલ ગમે ત્યાં જાઓ અગત્યના કામોમાં પેનકાર્ડની જરૂર ન પડે તેવું લગભગ હવે શક્ય નથી પણ શું તમને ખબર છે પેનકાર્ડ પર છાપવામાં આવેલો 10 આંકડાનો નંબર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? જુઓ Daily Dose

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ