પ્રતિબંધ / અમદાવાદ ખાતે યોજાનાર બે દિવસીય U20 સમિટને લઈને કરાયો નિર્ણય,શહેરમાં ડ્રોન ઉડાડનાર સામે થશે કાર્યવાહિ

It has been decided regarding the two-day U20 summit to be held in Ahmedabad, action will be taken against those who fly...

અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રોન ઉડાડવા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ડ્રોન ઉડાડશે તો તેઓની સામે કાર્યવાહિ કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ