લે આલે! / લગ્ન કરો અને મેળવો પગારવધારો, આ કંપનીએ કર્મચારીઓ માટે શરૂ કરી મેચમેકિંગની સુવિધા

 it firm offers free matchmaking to employees and salary hike after marriage

મદુરાઈની એક IT ફર્મ પોતાના કર્મચારીઓને ફ્રી મેચમેકિંગની સુવિધા આપે છે અને લગ્ન બાદ પગારવધારો પણ આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ