ફેરફાર / ISROની મોટી જાહેરાત, હવે ભારતમાં પ્રાઈવેટ કંપની પણ બનાવી શકશે રોકેટ અને સેટેલાઈટ

isro to allow startups private firms to build rockets and satellites provide launch services

આવનારા કેટલાક દિવસોમાં ભારતમાં અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફાર આવી શકે છે. ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન ISROએ જાહેરાત કરી છે કે હવે પ્રાઈવેટ કંપનીઓ પણ રોકેટ અને સેટેલાઈટ બનાવી શકે છે. ISROના ચેરમેન સિવને કહ્યું કે હવે સ્પેસ સેક્ટરને પ્રાઈવેટ કંપનીઓ માટે ખોલવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષે નાસાએ પહેલીવાર પ્રાઈવેટ કંપની સ્પેસએક્સના અંતરિક્ષયાનથી 2 લોકોને ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન મોકલ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ