રાજકીય હલચલ / માત્ર એક રોટલીના કારણે ભારતના મિત્ર દેશની સરકાર અલ્પમતમાં! PM પર રાજીનામાંનું દબાણ 

Israeli PM Naftali Bennett is in trouble.

ઈઝરાયેલના PM નફતાલી બેનેટ મુશ્કેલીમાં છે. તેમની ગઠબંધન સરકારના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાથી ઈદિત સિલમેને તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.    

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ