એરસ્ટ્રાઈક / ઈઝરાયલે ગાઝા પર ફરી કરી એરસ્ટ્રાઈક, ઊંચી ઈમારતોની ઉપર સુધી દેખાયા વિસ્ફોટના ધૂમાડા

israeli air force launched air strikes on the gaza strip early wednesday

ઈઝરાયલે એક વાર ફરી ગાઝામાં એરસ્ટ્રાઈક કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ