નિવેદન / ઈઝરાયલની નવી સરકારે ભારતને લઈને આપ્યું મોટુ નિવેદન, કહ્યું...

israel new government will work to advance strategic relations with india fm lapid

ઈઝરાયલની નવી સરકાર ભારતની સાથે રણનીતિક સંબંધોથી આગળ વધવા માટે કામ કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ