તમારા કામનું / શું 5 વર્ષ સુધીના બાળકોની ટિકિટ લેવી ફરજિયાત? જાણો શું છે Railway ના નિયમો

 Is ticketing mandatory for children up to 5 years? Know what are the railway rules

5 વર્ષ કે તેનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે ભારતીય રેલવેમાં ટિકિટ નિયમ શું છે ચાલો જાણીએ.. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ