મહામંથન / શું AMTS તંત્ર ખાનગીકરણ કરીને ખોટ કરી રહ્યું છે ?

માનવામાં આવે છે કે ખાનગીકરણથી લોકોને વધુને વધુ સારી સેવાઓ મળી શકે છે .પરંતુ AMTS એક એવી સેવા છે જેનું ખાનગીકરણ લોકોની સારી સેવા મળી શકે તેવા ઉદેશથી કરાયું પરંતુ આ જ ખાનગીકરણને કારણે કોર્પોરેશન દેવામાં ડુબ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ