વીમો / મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સમાં ગંભીર બિમારીઓ પણ થશે કવર, નવી ગાઇડલાઇન જારી

irdai draft guidelines mediclaim illnesses covered under medical insurance

સ્વાસ્થ્ય વીમા કંપનીઓ અને એનાથી જોડાયેલા ઉત્પાદોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખતા IRDAIએ નિર્ણય લીધો છે. મેડિક્લેમમાં હવે વધારે બિમારીઓનો કેશલેસ ઇલાજ થઇ શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ