સાવધાન / આ કંપની પાસેથી ભૂલથી પણ ન ખરીદતા Health Insurance, ડૂબી જશે પૈસા

irdai advisory dont buy health insurance plans from even healthcare unregistered website know more

ઈન્શ્યોરન્સ રેગ્યુલેટર ઈરડા (IRDAI)એ નોટિસ જાહેર કરીને એક કંપની પાસેથી હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસી ન ખરીદવા માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ