સુવિધા / IRCTCએ શરૂ કરી નવી સેવા, ટિકિટ કેન્સલ કરતાં જ મળશે રિફંડ અને સાથે આ ફાયદો પણ

irctc to give instant refund on cancellation of tickets started irctc ipay services

IRCTCએ પોતાના પેમેન્ટ ગેટવે iPayમાં ઓટો પે સુવિધા શરૂ કરી છે જેમાં ટિકિટ કેન્સલ કરતા રિફંડ મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ