કિંમત / ઇરાનના અમેરિકન બેઝ પર હુમલા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકો, ક્રૂડની કિંમતમાં 4.5 ટકાનો ઉછાળો

iran vs usa 45 jump in crude oil price india will be affected completely

ઈરાન દ્વારા ઈરાકમાં અમેરિકન બેઝ પર કરવામાં આવેલ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ હુમલા બાદ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ભારે ભડકો થયો છે. ઇરાનના હુમલા બાદ ક્રૂડની કિંમતમાં ૪.૫ ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે ડબ્લ્યુટીઆઇ ઇન્ડેક્સ પર ક્રૂડની કિંમત ૪.૫૩ ટકા ઊછળીને ૬૫.૫૪ ડોલર પર પહોંચી ગઇ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ