તણાવ / ઇરાનનો બદલો! ઇરાકમાં અમેરિકાના સેના બેઝ પર રોકેટ દ્વારા હુમલો

Iran strikes back at US with missile attack at bases in Iraq

અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધની આશંકા વચ્ચે ઇરાકમાં અમેરિકાના સેનાના કેમ્પ પર ફરી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. સેનાના કેમ્પ પર ઇરાન દ્વારા બેલેસ્ટિક મિસાઇલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. એક મળતાં અહેવાલ મુજબ 9 જટેલી બેલેસ્ટિક મિસાઇલ ફાયર કરવામાં આવી છે. જો કે આ હુમલામાં કોઇ જાનહાનિના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ