જૂનાગઢ / માણાવદર: સી.આર.પાટીલના કાર્યક્રમની આમંત્રણ પત્રિકા ફરી છપાવાઇ,કડવા પાટીદાર સમાજે કર્યો હતો વિરોધ

Invitation leaflet of CR Patil's program in Manavadar was reprinted

જૂનાગઢના માણાવદરમાં આયોજિત કાર્યક્રમની આમંત્રણ પત્રિકામાં ભાજપ કડવા પાટીદારોના નામને લઇને વિવાદ થતા ફરીથી છપાઇ આમંત્રણ પત્રિકા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ