પ્લાન / દીકરીના ભવિષ્ય માટે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અથવા ગોલ્ડ ઇટીએફ સહિત આ જગ્યાએ કરો રોકાણ

invest in sukanya samriddhi yojana or gold etf for the bright future of doughter

બાળકોની શાળા, કૉલેજનો અભ્યાસ, લગ્ન વગેરે એવા ખર્ચ છે જે સમયની સાથે વધી રહ્યા છે. બાળકોના ભવિષ્ય માટે બચત શરૂ કરતા પહેલા આ 3 વાતો તમને ખબહ હોવી જોઇએ. પહેલી બાળકોની કઇ ઉંમરમાં કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડશે. બીજી લક્ષ્યને કેટલા સમયમાં મેળવવાની જરૂર છે. ત્રીજી, એ માટે કેટલું જોખમ ઊઠાવી શકો છો. ગૌરવ ગર્ગ, હેડ ઑફ રિસર્ચ, કેપિટવાયા ગ્લોબલ રિસર્ચ લિમિટેડ અહીંયા રોકાણને એવા પાંચ વિકલ્પોનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે જેમાં બાળકોના સારા ભવિષ્ય માટે રોકાણ કરવામાં આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ