એક્શન / કરનાલમાં આજે ખેડૂત મહાપંચાયત, સુરક્ષાના બહાના હેઠળ 5 જિલ્લામાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરાઈ

internet suspended in karnal and four nearby districts of haryana ahead of kisan mahapanchayat

આજે કરનાલમાં ખેડૂત મહાપંચાયત થઈ રહી છે જેને પગલે સરકારે કરનાલ અને તેની આસપાસના જિલ્લામાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ