શરમજનક / હંગર ઈન્ડેક્સ રિપોર્ટ : ભારતમાં વધી ભૂખ અને કુપોષણ, નેપાળ- પાકિસ્તાનની સ્થિતિ આપણા કરતા સારી

international studies india falls to 101 from 94 in hunger and malnutrition hunger index behind pakistan nepal

ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેસ્ક 2021 લિસ્ટમાં ભારત 10માં સ્થાન પર સરકી ગયો છે જે 2020ના 94માં સ્થાન પર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ