અપીલ / શ્રમ કાયદાઓમાં બદલાવને લઇને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠનની PM મોદીને અપીલ, નિયમોને જાળવી રાખો

international labour organisation says india should maintain labour laws writes to pm narendra modi

વિદેશી કંપનીઓએ ચીન છોડીને ભારત આવીને આકર્ષવાના હેતુથી શ્રમ કાયદાઓમાં બદલાવ કરવાને લઇને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠને પીએમ મોદીને પત્ર લખીને ચિંતા દર્શાવી છે. મજૂરોના અધિકારોની વાત કરનારી વૈશ્વિક સંસ્થાએ પીએમ મોદીને લખેલા પત્રમાં કહ્યું કે ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયની સમક્ષ શ્રમિકોને લઇને વ્યક્ત કરવામાં આવેલી પ્રતિબદ્ધતાનું પાલન કરવું જોઇએ. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ