તમારા કામનું / શું તમે લૉન પર કાર લેવાનું વિચારો છો ? તો આ બેંકે વ્યાજ દરમાં કર્યો છે ઘટાડો, જાણો વિગત

interest rate has decreased by bank of baroda for car loan

નવી કાર લેવી હોય તો વ્યાજના દરમાં કરવામાં આવ્યો છે ઘટાડો, બેંક દ્વારા ગ્રાહકો પોતાની પસંદગીની કાર ખરીદી શકે તે માટે લેવાયો આ નિર્ણય

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ