તમારા કામનું / ટ્રેનની ટિકિટ પર મળે છે 10 લાખ રૂપિયાનો વીમો, ટિકિટ બુકિંગ સમયે બસ કરો આ એક કામ

Insurance of 10 lakh rupees is available on the train ticket, just do this one thing at the time of booking the ticket

શું તમે જાણો છો કે તમારી ટ્રેન ટિકિટ તમને 1 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો વીમો આપે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ