ચુકાદો / મૃતકની આવક હોય કે ના હોય, એક્સિડેન્ટ વીમાનું વળતર આપવું જ પડશે: સુપ્રીમ કોર્ટ 

 insurance companies will have to pay motor accident insurance compensation at all costs says supreme court

અકસ્માતનો ભોગ બનેલા વ્યક્તિ માટે વળતરનો દાવો એ ભવિષ્યની સંભાવનાનો અધિકાર છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણય સાથે વીમા કંપનીઓ અને વીમાધારકો માટે આ વ્યવસ્થા બનાવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ