સાવચેતી જરૂરી / H3N2 વાયરસથી બચવું છે? તો આજથી જ ડાયટમાં સામેલ કરો આ ચીજવસ્તુઓ

inluenza virus h3n2 variant include these superfoods in your diet

સરકાર દ્વારા જાહેર થયેલી એડવાઇઝરીમાં ખાસ કરીને બાળકો અને વડિલોને ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપી છે, આ સાથે જ કોવિડના નિયમોનું પણ પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યુ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ