છટણી / Wipro બાદ ભારતની સૌથી મોટી સોફ્ટવેર કંપનીએ 600 ફ્રેશર્સને દેખાડ્યો બહારનો રસ્તો, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Infosys Layoffs After Wipro Infosys fired 600 freshers

છટણીના દોરમાં હવે ઈન્ફોસિસે પોતાના 600 ફ્રેશર્સને કાઢી મુક્યા છે. આ પહેલા વિપ્રોએ પણ ફ્રેશર્સને નોકરીમાંથી કાઢી મુક્યા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ