તંત્રનો આદેશ / સરકારી બાબુઓની સંપત્તિઃ શા માટે AMC કમિશનરના આદેશ છતાં અધિકારીઓ નથી કરતા મિલકતનો ખુલાસો

Information about the assets of the officers was sought by the AMC

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરના આદેશ બાદ વર્ગ 1-2 ના અધિકારીઓને પોતાની મિલકતો વિશે 20 ઓગસ્ટ સુધી જાણકારી આપવાની રહેશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ