હેલ્થ / શરદી તાવ અને ગળામાં દુખાવાના સતત વધી રહ્યા છે કેસ, જાણી લો આવા કેસમાં શું કરવું અને શું નહીં

Influenza cases are rising: dos and donts of this deaseas

Indian Medical Associationએ લોકોને શ્વાસ લેવામાં થતી તકલીફની બિમારી અંગે કેટલીક માહિતી આપી લોકોને સાવચેત કર્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ