જગતનો તાત મૂંઝાયો / મગફળીના પાકમાં મુંડા અને ફૂગનો ઉપદ્રવ, 40 ટકા ઉત્પાદનમાં થશે ઘટાડો!, સરકારી સહાયની જામનગરના ખેડૂતોની માગ

Infestation of  fungus in groundnut crop 40 percent production will decrease Jamnagar

જામનગર જિલ્લામાં મગફળીના પાકમાં મુંડા અને ફૂગનો ઉપદ્રવ વધતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જેને લઈને મગફળીના ઉત્પાદના મોટાપાયે ઘટાડો આવે તેવી શક્યતા સેવાઇ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ