અર્થતંત્ર / દેશમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન હજુ નિરાશાજનક, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં થયો નહિવત વધારો

Industrial production remains flat at zero point 2 pc growth in September

ભારતના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન દરમાં સપ્ટેમ્બરના આંકડા પ્રમાણે નહિવત કહી શકાય તેવો 0.2%નો વધારો થયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ