ઑફર / આ એરલાઇન્સનો સમર સેલ શરૂ, ફક્ત રુ. 999માં હવાઈ મુસાફરીનો મોકો

indigos-three-day-summer-sale

લો બજેટમાં હવાઈ મુસાફરી કરાવતી એરલાઇન Indigo ત્રણ દિવસનો સમર સેલ લઈને આવી છે. Indigoનો આ સેલ મંગળવાર 14 મેથી શરુ થયો છે જે 16 મે સુધી ચાલશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ