નવસારી / ઐતિહાસિક દાંડી કૂચ દિને ગાંધીજીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીનું સૂચક નિવેદન 'સબસીડી પર નભતી ખાદી પાંગળી' !

Indicative statement of Gandhiji's great grandson Tushar Gandhi on the historic Dandi March day

નવસારીના દાંડીમાં ઐતિહાસિક દાંડીકૂચ દિવસે ગાંધી વિચાર-પ્રસાર ટ્રસ્ટ દ્વારા 73 માં ખાદી મેળાનો ગાંધીજીના પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીના હસ્તે પ્રારંભ.'સબસીડી પર નભતી ખાદી પાંગળી'-ગાંધી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ