ગૌરવ / સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં ભારતનો ઊગતો સૂરજ, ટોપ-100 શહેરોમાંથી 5 ભારતનાં

India's rising sun in the world of startups, 5 of the top 100 cities in India

સ્ટાર્ટઅપના મામલે ભારત દુનિયાભરમાં પોતાની ઓળખ વધુ મજબૂત કરી રહ્યું છે. તેનું ઉદાહરણ એ છે કે, ભારતના પાંચ શહેરો પહેલી વખતે વિશ્વના ટોપ 100 શહેરોમાં સામેલ થયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ