ઈસરો / Cartosat 3 સેટેલાઈટના વખાણ કોઈ આમ જ નથી કરી રહ્યું, અમેરિકાને ભૂલી જશો

India's most advanced observation satellite Cartosat 3 launched by ISRO

ઈસરોએ તેની ચંદ્રયાન 2ના વિક્રમ લેન્ડરની નિષ્ફ્ળતાને ખંખરીને બમણા ઉત્સાહથી પોતાના નવા પ્રોજેક્ટ શરુ કરી દીધા છે. હાલ ઈસરોએ શ્રી હરિકોટાના બીજા લોન્ચપેડથી PSLV C47 લોન્ચ વ્હીકલ વડે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ Cartosat-3ને સફળતા પૂર્વક લોન્ચ કરીને હવામાં તરતું મૂકી દીધું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ