રિપોર્ટ / જુઓ વિદેશમાં કેટલું કાળું નાણું છુપાવ્યું છે ભારતીયોએ, રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો

Indians' Unaccounted Wealth Abroad Estimated At Usd 216-490 Bn: report

ભારતીયોએ 1980 થી લઇને વર્ષ 2010ની વચ્ચે 30 વર્ષના સમયગાળામાં લગભગ 246.48 અરબ ડોલર (17,25,300 કરોડ રૂપિયા) થી લઇને 490 અરબ ડોલર (34,30,000 કરોડ રુપિયા)ની વચ્ચે કાળું નાણું દેશની બહાર મોકલવામાં આવ્યું. 3 અલગ-અલગ સંસ્થાઓ NIPFP, NCIR તથા NIFM પોતાના અભ્યાસ બાદ આ જાણકારી આપી હતી. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ