મદદ / VIDEO: અમેરિકામાં ગીતાબેન રબારી પર ડૉલરોનો વરસાદ, ભેગા થયેલા નાણાં યુક્રેનની મદદમાં જશે

 indians decided to send the fund of lok dayro organized in america to ukraine

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે આ યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાં પીડિતોની મદદ કરવા માટે અમેરિકાનાં ભારતીયોએ ત્યાં યોજવામાં આવેલા લોક ડાયરાનાં ફંડને યુક્રેન મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ