જાણવા જેવું / નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા બાદ પણ ભારતીયો રહી શકશે અમેરિકામાં, જાણો શું છે આ 'B' કેટેગરી વિઝા?

Indians can stay in America even after being fired from job know what is this B category visa

H1B વિઝાએ નોન-ઈમિગ્રન્ટ વિઝા છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્ય રીતે ભારતીય આઈટી પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ વિઝા 3થી 6 વર્ષ માટે જાહેર કરવામાં આવે છે. જે વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી માટે આપવામાં આવે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ