બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

5:00 વાગ્યા સુધીમાં

62 % મતદાન નોંધાયું 

પ્રચાર માધ્યમો માટે ‘એક્ઝિટ પોલ’ સંદર્ભે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ : આજે સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી ‘એક્ઝિટ પોલ’ પર પ્રતિબંધ

રિપોર્ટ / Google પર ભારતીયોના રસપ્રદ સર્ચ, 40 ટકા સવાલ આ મુદ્દે પૂછ્યાં

Indians are increasingly searching for online dating, more than matrimony

સર્ચ એન્જિન ગૂગલ પર ભારતીયો લગ્ન કરતાં વધુ ડેટિંગ સાથે જોડાયેલા સવાલ પૂછે છે. ગૂગલે ભારતીયોના મિજાજ અને તેમના દ્વારા પુછાતા સવાલો પર એક રિપોર્ટ જારી કર્યો છે, જે મુજબ તેઓ શું વધુ સર્ચ કરે છે તે જણાવાયું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ