સુવિધા / ઝટકો : ટ્રેન મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર, કેન્દ્ર સરકારે બંધ કરી દીધી આ મોટી સુવિધા

indian railways cancels project to provide wi fi service

રેલ યાત્રીઓ માટે એક જરૂરી સમાચાર આવ્યા છે. હવે ટ્રેન યાત્રીઓને મળવા વાળી મોટી સુવિધા હવે નહીં મળે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ